• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    משוואות דיפרנציאליות חלקיות 90915

    מרצה

    אלון באומן

נושא 2: משוואת הגלים בקטע חצי אינסופי - נוסחת ד'לאמבר

שיעור 1 - הצגת הצורה הכללית של בעיית הגלים ההומוגנית בקטע חצי אינסופי הכוללת את משוואת הגלים, פונקציה המתארת את המיקום ההתחלתי של הגל, פונקציה המתארת את המהירות ההתחלתית של הגל ופונקציה נוספת המתארת את מצב המיתר בקצה התחום. הרחבה אי-זוגית והרחבה זוגית לצורך פתרון ע"י נוסחת ד'לאמבר

שיעור 2 - פתרון בעיית גלים בקטע חצי אינסופי ע"י הרחבות זוגיות והרחבות אי-זוגיות לצורך פתרון ע"י נוסחת ד'לאמבר כאשר המיקום התחלתי נתון ע"י פונקציה לא מפוצלת והמהירות התחלתית נתונה ע"י פונקציה לא מפוצלת

שיעור 3 - פתרון בעיית גלים בקטע חצי אינסופי ע"י הרחבות זוגיות והרחבות אי-זוגיות לצורך פתרון ע"י נוסחת ד'לאמבר כאשר המיקום התחלתי נתון ע"י פונקציה מפוצלת והמהירות התחלתית נתונה ע"י פונקציה לא מפוצלת

שיעור 4 - פתרון בעיית גלים בקטע חצי אינסופי ע"י הרחבות זוגיות והרחבות אי-זוגיות לצורך פתרון ע"י נוסחת ד'לאמבר כאשר המיקום התחלתי נתון ע"י פונקציה לא מפוצלת והמהירות התחלתית נתונה ע"י פונקציה מפוצלת

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע