• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    משוואות דיפרנציאליות חלקיות 90915

    מרצה

    אלון באומן

נושא 6: מיון משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני

שיעור 1 – הצגת הצורה הכללית של מד"ח מסדר שני, סיווג המד"ח למשוואה היפרבולית, פרבולית ואליפטית, עקומות אופייניות, הגדרת החלפת משתנים, מעבר לצורה קנונית ומציאת פתרון כללי

שיעור 2 – פתרון משוואות היפרבוליות ע"י חישוב עקומות אופייניות, החפלת משתנים ומעבר לצורה הקנונית

שיעור 3 – פתרון משוואות פרבוליות ע"י חישוב עקומות אופייניות, החפלת משתנים ומעבר לצורה הקנונית

שיעור 4 – פתרון משוואות אליפטיות ע"י חישוב עקומות אופייניות, החפלת משתנים ומעבר לצורה הקנונית

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע