• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    משוואות דיפרנציאליות חלקיות 90915

    מרצה

    אלון באומן

נושא 8: משוואת חום בקטע סופי

שיעור 1 – הצגת הצורה הכללית של בעיית חום הומוגנית ואי-הומוגנית בקטע סופי, תנאי ההתחלה ותנאיי שפה הומוגניים ואי-הומוגניים

שיעור 2 – פתרון בעיית חום בקטע סופי עם משוואה הומוגנית ותנאיי שפה הומוגניים בשיטת הפרדת משתנים, השוואת מקדמים, פיתוח פונקציה לטור פונקציות עצמיות

שיעור 3 – פתרון בעיית חום בקטע סופי עם משוואה אי-הומוגנית ותנאיי שפה הומוגניים בשיטת הפרדת משתנים, השוואת מקדמים, פיתוח פונקציה לטור פונקציות עצמיות

שיעור 4 – פתרון בעיית חום בקטע סופי עם משוואה הומוגנית ותנאיי שפה איהומוגניים בשיטת הפרדת משתנים, השוואת מקדמים, פיתוח פונקציה לטור פונקציות עצמיות

שיעור 5 – פתרון בעיית חום בקטע סופי עם משוואה אי-הומוגנית ותנאיי שפה אי-הומוגניים בשיטת הפרדת משתנים, השוואת מקדמים, פיתוח פונקציה לטור פונקציות עצמיות

שיעור 6 – הצגת עקרון המקסימום של בעיית חום, הוכחת יחידות פתרון לבעיית חום, ומציאת ערך מקסימלי וערך מינימלי של הפתרון לבעיות חום

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע