• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    משוואות דיפרנציאליות רגילות 90914

    מרצה

    אלון באומן

נושא 4: מערכת משוואות מד"ר מסדר ראשון

שיעור 1 – הצגת הצורה הכללית של מערכת משוואות מד"ר מסדר ראשון הומוגנית. מציאת פתרון הומוגני ע"י חישוב משוואה אופיינית ומציאת פתרונות בסיסיים כתלות בערכי םעצמיים של מטריצת מערכת המשוואות. 

שיעור 2 – הצגת הצורה הכללית של מערכת משוואות מד"ר מסדר ראשון אי-הומוגנית. מציאת פתרון הומוגני ע"י חישוב משוואה אופיינית ומציאת פתרונות בסיסיים כתלות בערכי םעצמיים של מטריצת מערכת המשוואות. מציאת פתרון פרטי ע"י שימוש בפתרון ההומוגני.

שיעור 3 – פתרון תרגילים הכוללים מערכת משוואות מד"ר מסדר ראשון הומוגנית מסדר 3x3.

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע