• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    משוואות דיפרנציאליות רגילות 90914

    מרצה

    אלון באומן

נושא 3: בעיית שטורם ליוביל

שיעור 1 – הצגת הצורה הכללית של בעיית שטורם ליוביל. הגדרת הפתרון של בעיית שטורם ליוביל המכיל שני גורמים: פונקציות עצמיות וערכים עצמיים

שיעור 2 – הצגת הצורה הכללית של בעיית שטורם ליוביל כאשר המשוואה היא מד"ר מסדר שני עם מקדמים קבועים. הגדרת הפתרון של בעיית שטורם ליוביל המכיל שני גורמים: פונקציות עצמיות וערכים עצמיים. פתרון תרגילים הכוללים מציאת פונקציות עצמיות וערכים עצמיים

שיעור 3 – הצגת הצורה הכללית של בעיית שטורם ליוביל כאשר המשוואה היא מד"ר אויילר. הגדרת הפתרון של בעיית שטורם ליוביל המכיל שני גורמים: פונקציות עצמיות וערכים עצמיים. פתרון תרגילים הכוללים מציאת פונקציות עצמיות וערכים עצמיים

שיעור 4 - נושאים נוספים בבעיית שטורם ליוביל הכוללים: מציאת צורה קנונית של משוואת שטורם ליוביל ומציאת פונקציית משקל מתאימה, הגדרת מכפלה פנימית ביחס לפונקציית המשקל של בעיית שטורם ליוביל, קבוצת פונקציות עצמיות אורתוגונליות ומציאת קבוצת פונקציות עצמיות אורתונורמליות, הגדרת נורמה של פונקציה, פיתוח פונקציה לטור של פונקציות עצמיות של בעיית שטורם ליוביל

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע