• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    מערכות לינאריות 30116

    מרצה

    אלון באומן

נושא 3: מטריצות - ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, שיטת קיילי המילטון

שיעור 1 - מושגים בסיסיים - הגדרה של מטריצה וחישוב דטרמיננטה 

שיעור 2 - מטריצה הופכית ומטריצת מצורפת (adjoint) - הגדרה וחישוב של מטריצה הופכית, הגדרה וחישוב של מטריצה מצורפת adjoint, שימוש בשיטת הקופקטורים לחישוב מטריצה מצורפת adjoint

שיעור 3 - ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצה - הגדרה וחישוב של פולינום אופייני של מטריצה, הגדרה וחישוב של ערכים עצמיים של מטריצה והגדרה וחישוב של וקטורים עצמיים של מטריצה

שיעור 4 - פונקציות של מטריצות - הגדרה וחישוב של פונקציות של מטריצות, חישוב אקספננט של מטריצה ושימוש בשיטת קיילי המילטון לחישוב פונקציה של מטריצה

 

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע