• יש לך שאלות?
 • 054-5290106
 • info@alonbaumann.co.il

 • קורס

  מערכות לינאריות 30116

  מרצה

  אלון באומן

נושא 4: מימוש מרחב מצב - State space realization

שיעור 1 - הגדרה של מרחב מצב, משתני מצב, משוואת המצב ומשוואת היציאה. מערכת משוואות דיפרנציאליות רגילות המשמשות להצגת המערכת ותיאור המערכת ע"י מרחב מצב. שיקולים בבחירת משתני מצב. הצגת שלוש שיטות למציאת מרחב מצב: 

 1. מרחב מצב פיזיקלי - Physical state space

 2. מרחב מצב מלווה - Companion state space

 3. מרחב מצב משערך - Observer state space

שיעור 2 - תרגילים בנושא מרחב מצב פיזיקלי - Physical state space, שיקולים בבחירת משתני מצב, מציאת מרחב מצב פיזיקלי על סמך משוואות דיפרנציאליות רגילות המתארות מערכת מכאנית.

שיעור 3 - תרגילים בנושא מרחב מצב מלווה - Companion state space, שיקולים בבחירת משתני מצב, מציאת מרחב מצב פיזיקלי על סמך משוואות דיפרנציאליות רגילות המתארות מערכת מכאנית.

שיעור 4 - תרגילים בנושא מרחב מצב משערך - Observer state space, שיקולים בבחירת משתני מצב, מציאת מרחב מצב פיזיקלי על סמך משוואות דיפרנציאליות רגילות המתארות מערכת מכאנית.

 

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע