• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    מערכות לינאריות 30116

    מרצה

    אלון באומן

נושא 7: פונקציית תמסורת ותגובה להלם

שיעור 1 - התמרת לפלס - הגדרת התמרת לפלס, טבלת התמרת לפלס של פונקציות נפוצות, תרגילים במציאת התמרת לפלס של פונקציה, מציאת התמרת לפלס הפוכה, שימוש בפירוק לשברים חלקיים למציאת התמרת לפלס הפוכה

שיעור 2 - הקשר בין פונקציית תמסורת לתגובה להלם. הצגת מערכת במישור הזמן ע"י פונקציית התגובה להלם של המערכת (Shock Response) וחישוב יציאת המערכת בזמן ע"י קונבולוציה בין כניסת המערכת לתגובה להלם. הצגת מערכת במישור התדר ע"י פונקציית התמסורת של המערכת (Transfer function) וחישוב יציאת המערכת בתדר. הקשר בין התגובה להלם לפונקציית התמסורת - התמרת לפלס והתמרת לפלס הפוכה. הקשר בין מימוש מרחב מצב לפונקציית תמסורת ולפונקציית התגובה להלם. הקשר בין משוואת התנועה של המערכת (משוואת דיפרנציאלית רגילה) לבין פונקציית התמסורת.

שיעור 3 - חיבור מערכות. הצגת שלוש צורות חיבור נפוצות של מערכות: חיבור טורי, חיבור מקבילי וחיבור משובי. הצגת פונקציית התמסורת השקולה עבור כל אחד מצורות החיבור

שיעור 4 - פונקציות תמסורת מסדר 2 - הצגת מערכת מסדר שני ע"י משוואת דיפרנציאלית רגילה, ע"י פונקציית תמסורת והצגת שלושת הפרמטרים של מערכת מסדר שני: הגבר סטטי (Static gain), תדירות טבעית (Natural frequency) ומקדם ריסון (Damping ratio). הצגת יציאת המערכת בזמן עבור כניסת מדרגה עבור מצב של תת ריסון, והגדרת פרמטרים של יציאת המערכת במצב זה: הערך המירבי של התנודה, הה רש בין הערך המירבי לבין הערך הרצוי, התדירות הזוויתית של התנודה המרוסנת, זמן הערך המירבי וזמן מחזור התנודה

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע