• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    מערכות לינאריות 30116

    מרצה

    אלון באומן

נושא 8: יציבות מערכת

שיעור 1 - יציבות פנימית וחיצונית - הגדרת קטבים ואפסים של פונקציית תמסורת והצגתם על מפת קטבים ואפסים במישור המרוכב. הגדרת יציבות חיצונית (Externally stable) על סמך פונקציית תמסורת מצומצמת והגדרת יציבות פנימית (Internally stable) על סמך פונקציית תמסורת לא מצומצמת. הקשר בין יציבות פנימית ליציבות חיצונית.

שיעור 2 - קריטריון ראוט - הגדרת קריטריון ראוט כקריטריון אלגברי לקביעת יציבות מערכת. בניית טבלת ראוט על סמך פונקציית תמסורות נתונה וקביעת יציבות מערכת לפי עמודת ראוט

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע