• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    מערכות לינאריות 30116

    מרצה

    אלון באומן

מערכות לינאריות - הקורס המלא

 הקורס היחיד! באינטרנט המותאם בדיוק למכללת אפקה, הסברים ברורים, תרגילים בסגנון מבחנים והכנה מהירה לבוחן ולמבחן

 

נושא 1: סוגי מערכות

1.1. הסבר תיאורטי
1.2. סוגי מערכות - תרגילים

נושא 2: מודלים מתמטיים של מערכות לינאריות

2.1. מערכות מכאניות קוויות - הסבר תיאורטי
2.2. מערכות מכאניות קוויות - תרגילים

​נושא 3: מטריצות

3.1. מטריצות מושגים בסיסיים - הסבר תיאורטי
       מטריצות מושגים בסיסיים - תרגילים

3.2. מטריצה הופכית ומטריצת מצורפת (adjoint) - הסבר תיאורטי
       מטריצה הופכית ומטריצת מצורפת (adjoint) - תרגילים

3.3. ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצה - הסבר תיאורטי
       ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצה - תרגילים

3.4. פונקציות של מטריצות - הסבר תיאורטי
       פונקציות של מטריצות - תרגילים

נושא 4: הצגת מערכת במרחב מצב עם משתני מצב

4.1. הסבר תיאורטי
4.2. מרחב מצב פיזיקלי - תרגילים
4.3. מרחב מצב מלווה - תרגילים
4.4. מרחב מצב משערך - תרגילים

נושא 5: לינאריזציה ומימוש לינארי של משוואות תנועה לא לינאריות

5.1. לינאריזציה של משוואת תנועה - הסבר תיאורטי
       לינאריזציה של משוואת תנועה - תרגילים

5.2. לינאריזציה של מרחב מצב - הסבר תיאורטי
       לינאריזציה של מרחב מצב - תרגילים

נושא 6: פתרון משוואות מצב בציר הזמן

6.1. פתרון משוואות מצב בציר הזמן - הסבר תיאורטי
6.2. פתרון משוואות מצב בציר הזמן - תרגילים

נושא 7: פונקציית תמסורת ותגובה להלם

7.1. התמרת לפלס - הסבר תיאורטי
       התמרת לפלס - תרגילים

7.2. הקשר בין פונקציית תמסורת לתגובה להלם - הסבר תיאורטי
       7.2.1. פונקציית תמסורת ותגובה להלם - הסבר תיאורטי
                 פונקציית תמסורת ותגובה להלם - תרגילים
       7.2.1. הקשר בין מרחב מצב ומד"ר - הסבר תיאורטי
                 הקשר בין מרחב מצב ומד"ר - תרגילים

7.3. חיבור מערכות - הסבר תיאורטי
       חיבור מערכות - תרגילים

7.4. פונקציות תמסורת מסדר 2 - הסבר תיאורטי
       פונקציות תמסורת מסדר 2 - תרגילים

נושא 8: יציבות מערכת

8.1. יציבות פנימית וחיצונית - הסבר תיאורטי
       יציבות פנימית וחיצונית - תרגילים

8.2. קריטריון ראוט - הסבר תיאורטי
       קריטריון ראוט - תרגילים

נושא 9: תגובת תדירות ועקומות בודה

9.1. עקומת בודה - הבסר תיאורטי
       עקומת בודה - תרגילים

9.2. משפט תגובת התדירות - הבסר תיאורטי
       משפט תגובת התדירות - תרגילים

 

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע