• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    מערכות לינאריות 30116

    מרצה

    אלון באומן

נושא 9: תגובת תדירות ועקומות בודה

שיעור 1 - עקומת בודה. פונקציות תמסורת מסדר 2 - הצגת מערכת מסדר שני ע"י פונקציית תמסורת והצגת שלושת הפרמטרים של מערכת מסדר שני: הגבר סטטי (Static gain), תדירות טבעית (Natural frequency) ומקדם ריסון (Damping ratio). הצגת הערך המוחלט של פונקציית התמסורת עבור מצב של תת ריסון, והגדרת פרמטרים של הערך המוחלט של המערכת במצב זה: הערך המירבי והתדר שבו מתקבל הערך המירבי

שיעור 2 - תיאור פונקציית תמסורת כתלות בתדירות הזוויתית וחישוב הערך המוחלט והזזת הפאזה של פונקציית התמסורת. שימוש במשפט תגובת התדירות למציאת התגובה של המערכת במצב המתמיד לכניסת הרמוניה בעלת אמפליטודה ותדירות זוויתית.

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע