• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    מכללת אפקה - פתרון מבחנים - אנליזה נומרית 90925

    מרצה

    אלון באומן

אנליזה נומרית - 90925 - פתרון מבחן 2018, סמסטר א', מועד ב'

לינק לקובץ המבחן

נושאים במבחן:

שאלה 1 - אינטרפולציה, אינטגרציה נומרית

שאלה 2 - אינטגרציית גאוס

שאלה 3 - שיטות של נקודת שבת לקירוב פתרון משוואות לא לינאריות

שאלה 4 - שיטת יעקובי

שאלה 5 - קירוב פתרון מד"ר מסדר ראשון

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע