• יש לך שאלות?
  • 054-5290106
  • info@alonbaumann.co.il

  • קורס

    מכללת אפקה - פתרון מבחנים - מבוא להסתברות 90911

    מרצה

    אלון באומן

מבוא להסתברות - 90911 - פתרון מבחן 2019, סמסטר א', מועד א' (שאלון Y)

נושאים במבחן:

שאלה 1 – משתנה מקרי בדיד חד-מימדי, חישוב תוחלת ושונות, משתנה מקרי בינומי – קירוב נורמלי למשתנה בינומי

שאלה 2 – משתנה מקרי דו-מימדי רציף

שאלה 3 – עץ הסתברות, משתנה מקרי גיאומטרי, משתנה מקרי בינומי

שאלה 4 – משתנה מקרי מעריכי, הסתברות מותנית, משפט הגבול המרכזי

יש לכם שאלות? צרו קשר ונשמח לסייע